IATA "HUMAN FACTORS IN AVIATION" EĞİTİMİ12 Nisan 2018 Perşembeİnsan faktörleri, havacılık operasyonlarında güvenlik ve performansı arttırmak için insanlarla çalıştıkları sistemler arasındaki uyumu sağlamak için önemli etmenlerdir…

IATA’nın Yetkili Eğitim Merkezi Havacılık Akademisi sınıflarında gerçekleşecek “IATA Human Factors in Aviation” Eğitimi ile insan faktörlerinin etkisi ve yönetimi hakkında gerekli bakış açısına sahip olun!

Bu eğitime katılarak;

  • Temel havacılık insan faktörleri kavramlarını öğrenecek,
  • Havacılık operasyonlarıyla ilgili insan performanslarının sorunlarını anlayabilecek,
  • Havacılık operasyonlarının kilit alanlarına İnsan faktörleri bilgisini entegre edebilecek,
  • Operasyonel İnsan Faktörleri bilgisini güvenlik faaliyetlerine uygulayabileceksiniz.

Eğitim hakkında detaylı bilgi ve başvuru için:
E aviationacademy@thy.com
T +90 212 463 63 63 / 14257-12360-13101