DİL EĞİTİM VE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Dil Eğitim ve Hizmetleri Müdürlüğü henüz yeni kurulmuş bir birimdir. Öncelikli görevi, ilgili ünitelerin sektör ve işe dair ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ulusal ve uluslararası standartlar ile Ortaklık mevzuatı kapsamında güncel ve etkin mesleki dil eğitimlerinin, materyallerinin, ölçme-değerlendirmelerinin ve diğer hizmetlerin geliştirilmesi, tedarik edilmesi ve yürütülmesini sağlamaktadır.


Havacılık İngilizcesi, Genel Dil Eğitimleri, Dil Ölçme ve Değerlendirme ve Dil Hizmetleri gibi şeflikleri bünyesinde barındıracak olan müdürlük, şimdilik belli başlı mesleki dil eğitim ve çözümlerini yürütmenin yanında ortaklık personelinin istihdam, terfi ve yetki amaçlı dil ölçme ve değerlendirme süreçlerine destek vermektedir. Ayrıca, Eğitim Başkanlığı iş süreçlerindeki yazılı ve sözlü çeviri hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlamaktadır.