EĞİTİM MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜMali ve İdari İşler Müdürlüğü, Akademi'nin mali kayıtlarına esas işlemlerin yapılmasını, sorumluluğunda olan faaliyetlerle ilgili bütçe çalışmalarının yürütülmesini, ihtiyaç duyulması halinde eğitim hizmetlerinin yetki limitleri dâhilinde satın alınmasını, Akademi personelinin sosyal ve özlük haklarına yönelik işlemleri ile idari işler fonksiyonlarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini, alt yüklenicilerden alınan başkanlık hizmetlerinin koordinasyonunu ve Akademi'nin teknik altyapısının idamesi ve dokümantasyon ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Kendisine bağlı dört şeflik ile hizmet vermektedir.