EĞİTİM HİZMETLERİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜEğitim Hizmetleri Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nin portföyünde yer alan eğitimlerin ve görev alanı içerisindeki faaliyet ve hizmetlerin, pazarlama, satış, müşteri ilişkileri, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.


Müdürlük, Akademi bünyesinde yer alan tüm eğitimlerin pazarlama ve satış süreçlerini gerçekleştirmektedir. Bu süreçlere ilişkin gerekli stratejilerin oluşturulması ve fiyat politikalarının saptanması sorumluluklarını yerine getirmekle birlikte, hizmet satışlarını en üst düzeyde tutmak amacı ile yurt içi ve yurt dışı pazarda potansiyel ve mevcut müşterilere ulaşmak için hedef ve stratejiler belirlemektedir. Müşteri portföyünü zenginleştirmek amacıyla, dünya çapında düzenlenmekte olan fuar, sempozyum, konferans gibi etkinliklere katılım sağlamaktadır. 


Aynı zamanda Akademi’nin kurumsal kimlik ve imaj yönetimi çalışmalarını yapmakta, eğitim ile ilgili organizasyonlarda reklam ve tanıtım faaliyetlerini planlayarak uygulamaktadır. Kurum içi ve kurum dışı iletişim faaliyetlerinde kullanılacak broşür, katalog, newsletter gibi görsel malzemeleri tedarik etmektedir. 


Akademi’nin faaliyetleri çerçevesinde, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına ilişkin uygulama ve yöntemleri belirleyen müdürlük, müşteri memnuniyetinin temini ve müşteri sorunlarının çözümü için ilgili ünitelerle koordinasyon kurmakta, mevcut müşterilerin devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.


Müdürlük bünyesinde Pazarlama ve Satış Şefliği, Reklam ve Tanıtım Şefliği ile Müşteri İlişkileri Şefliği isimli 3 şeflik yer almaktadır.