ORGANİZASYONEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ MÜDÜRLÜĞÜOrganizasyonel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü, Türk Hava Yolları başta olmak üzere havacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan kişisel gelişim, sosyal beceriler ve yönetim ile ilgili eğitimlerin önemli bir hizmet sağlayıcısıdır.


Müdürlük; her kademedeki personelin, sektörün gereklerine uygun olarak kişisel gelişim, sosyal beceriler ve yönetim konulu eğitimlerle desteklenmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Akademi bünyesinde yönetim ve kişisel gelişim alanlarında eğitim tasarımları yapmakta, eğitim modülleri oluşturarak, bunların yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamaktadır.  Ayrıca alanı ile ilgili olarak dışarıdan satın alınacak eğitimlerin ve danışmanlık hizmetlerinin seçme ve değerlendirmelerinde hakemlik yapmaktadır.


Organizasyonel Gelişim Eğitimleri Müdürlüğü, portföyündeki mevcut eğitimlere yenilerini ilave etmeyi ve bu sayede sektörde hizmet kalitesinin arttırılmasına daha çok katkı sağlamayı hedeflemektedir.


Müdürlük görevlerini, bünyesinde faaliyet gösteren Profesyonel Gelişim Eğitimleri Şefliği ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Şefliği isimli 2 şeflik ile yürütmektedir.